Tarveselvitys ja tarvesuunnittelu

Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää kohteen suunnittelun ja rakentamisen tarpeellisuus. Tarveselvityksessä arvioidaan hankkeen laajuutta, rakentamisen edellytyksiä ja vaihtoehtoisia toteutustapoja. Tarveselvitys toimii perustana hankesuunnittelulle ja muulle jatkosuunnittelulle ja -valmistelulle.

Tarveselvitykseen sisällytetään usein kohteen kuntoarviointi. Kuntoarviointi voi kohdistua esim. viheralueeseen, pihaan, leikkialueeseen ja rakenteisiin. Kuntoarvioinnin tulokset määrittelevät pitkälle jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelun tarkoituksena on selvittää ja arvioida tarveselvitystä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin hankkeen toteuttamistarpeet ja -mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamismuodot. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen kustannukset jo hyvinkin tarkasti jolloin hankesuunnitteluvaiheessa päätetyt ratkaisut ohjaavat jatkosuunnittelua hyvinkin tarkasti.

Hankesuunnitelma sisältää yleisesti mm. seuraavia asioita:

  • perustiedot hankkeen käyttötarkoituksesta
  • hankkeeseen liittyvät henkilöt ja muut tahot
  • nykytilanteen analyysi ( toiminnot, käyttäjät, ympäristö)
  • perustelut tarvittaville toimenpiteille
  • tarvittavat toimenpiteet
  • toteutuksen laajuus ja laatutavoitteet
  • toteutusaikataulu
  • toteutuskustannukset