LEIKKIPAIKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET JA TURVATARKASTUKSET


Leikkipaikkojen turvatarkastukset ja kuntoarvioinnit

Ympäristösuunnittelu Harju-Soini on puolueeton, leikkipaikkavälineiden valmistajista riippumaton yritys. Tällä varmistetaan asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisimpien ratkaisujen ja toimenpiteiden määrittely.

Timo Soini on Viherympäristöliitto ry:n pätevöittämä leikkipaikkojen turvatarkastaja

Leikkipaikkojen suunnittelu on yrityksemme erikoisosaamista. Suunnittelijana ja rakennustöiden valvojana meillä on laaja-alainen näkemys leikkipaikoista toiminnallisina kokonaisuuksina, joissa yhdistyvät kalusteet ja välineet, maastonmuotoilu, valaistus, kuivatus, rakenteet ja kasvillisuus. Kun nämä kaikki yhdistetään, saadaan monitahoinen arvio leikkipaikan toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Keskeisimpiä leikkipaikkojen turvallisuuteen liittyviä palvelujamme ovat:

 • tarkastussuunnitelmien laatiminen
 • käyttöönottotarkastukset
 • leikkipaikkojen toiminnalliset tarkastukset
 • leikkipaikkojen vuositarkastukset

Lisäksi palveluihimme sisältyvät:

 • leikkipaikkojen kuntoarvioinnit
 • leikkipaikkojen peruskorjaussuunnittelu
 • uusien leikkipaikkojen suunnittelu
 • leikkipaikkojen rakennuttaminen ja työmaavalvonta
 • leikkipaikkaturvallisuuteen liittyvät neuvonta
 • turvallisuusasiakirjojen laatiminen
 • leikkipaikkojen kuntoarvioinnit
 • leikkipaikkojen peruskorjaussuunnittelu
 • uusien leikkipaikkojen suunnittelu
 • leikkipaikkojen rakennuttaminen ja työmaavalvonta
 • leikkipaikkaturvallisuuteen liittyvät neuvonta
 • turvallisuusasiakirjojen laatiminen