RAKENNUTTAMINEN


Rakennuttamispalveluihin sisältyvät viher- ja piharakennusurakoiden valmistelut ja työn aikainen valvonta. Asiantuntevalla valvonnalla varmistetaan työn laatu ja lopputuloksen suunnitelmien mukainen laatu. Valvonnan avulla varmistetaan myös toteutuksen ympäristösuojelun ja työsuojelun laatu ja toteutuminen.

Rakennustöiden valvojan tehtävänä on varmistaa hyvä yhteistyö tilaajan, rakennuttajan ja urakoitsijoiden kesken. Asiantuntevalla ja ammattitaitoisella valvonnalla varmistetaan erityisesti yhteistyön sujuminen, työn ja materiaalien laadun toteutuminen, aikataulujen toteutuminen ja kustannusten seuranta sekä asiakirjojen hallinta.

Tarjoamme rakennuttamispalvelujamme kaikille asiakasryhmillemme, myös yksityisasiakkaille

Urakkavalmistelut:

  • urakkaohjelmien laatiminen
  • valvontasuunnitelmat
  • urakkatarjouspyyntöjen valmistelu ja laatiminen
  • kilpailutuksen järjestäminen
  • urakkaneuvottelut ja urakkasopimukset

Työmaavalvonta:

  • työn aikainen valvonta
  • katselmukset ja tarkastukset
  • viher- ja piharakennusurakat
  • viheralueiden ylläpitourakat
  • piha-alueiden hoitourakat