Ilmakuvaus on tullut osaksi palvelutarjontaamme. Kokemukset pienoiskopterin käytöstä  suunnittelussa ja työmaavalvonnassa ovat olleet erittäin hyviä. Pienoiskopterin avulla pystymme:

  • laatimaan ilmakuvapohjaisen kartan suunnittelualueesta. Käyttämämme pilvipohjainen sovellus mahdollistaa niin pienten pihojen kuin laajempien suunnittelualueiden kartoituksen ja nykytilanteen siirtämisen pohjakarttoihin
  • kartoituskuvauksen ja sitä täydentävän viistokuvauksen avulla kohteesta voidaan laatia fotogrammetrinen 3-d malli, jonka pistepilviaineistolla kohteen maastonmuotojen ja aluekokonaisuuksien tarkastelu on helppoa
  • rakentamisen aikaisen työmaavalvonnan yhteydessä tehdyillä ilmakuvauksilla voidaan seurata ja arkistoida työmaan eri vaiheita. Ilmakuvat antavat selkeän kuvan rakennuskokonaisuudesta ja täydentävät muuta valvonnan yhteydessä tehtyä dokumentointia. Kuvauksien avulla työmaasta voidaan laatia time laps-tyyppinen kuvakooste, jossa rakentaminen on katsottavissa yhtenä videona alusta loppuun saakka
  • viheralueiden ylläpitoa ja sen tasoa voidaan seurata ja dokumentoida ilmakuvien avulla. Kasvillisuuden kuntoa ja kehittymistä on helppo havainnoida
  • leikkipaikkojen käyttöönotto- ja turvatarkastusten yhteydessä saadaan laadukkaat yleiskuvat alueesta
  • ilmakuvauksella kohteesta voidaan laatia esittelykuvat tai -videot esim. yleisen informaation tai markkinoinnin tueksi