Vahvuutemme pihasuunnittelussa

Harju-Soini 

pihasuunnittelun ammattilainen


1. Ammattitaito ja kokemus

Yrityksellämme on yli 30 vuoden kokemus pihojen ja viheralueiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta

2. Puolueettomuus

Olemme täysin riippumattomia väline- ja tuotevalmistajista. Emme myöskään itse rakenna suunnittelemiamme kohteita, vaan tarvittaessa rakennutamme kohteen tilaajan kannalta edullisimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

3. Leikkipaikkaturvallisuuden asiantuntemus

Leikkipaikkojen suunnittelu ja rakennuttaminen on erikoisalaamme. Timo Soini on Viherympäristöliitto ry:n pätevöittämä ja sertifioima leikkipaikkojen turvatarkastaja. Suunnittelemme oikeasti toimivia, viihtyisiä ja turvallisia leikkipaikkoja

4. Kustannustietous ja markkinatuntemus

Meillä on tarkka tieto piharakentamisen kustannuksista ja seuraamme ja ylläpidämme aktiivisesti omaa kustannustietokantaamme. Realistisilla kustannusarvioilla varmistetaan päätöksentekoa. Tunnemme piharakentamiseen erikoistuneita yrityksiä ja pystymme valitsemaan rakentamiseen juuri siihen kohteeseen parhaan urakoitsijan

5. Rakennuttaminen ja työmaavalvonta

Rakennuttamispalveluihimme sisältyvät mm. urakkavalmistelu, kilpailuttaminen ja rakennusaikainen työmaavalvonta

6. Pinnantasaus ja hulevesien kuivatus

Pinnatasauksen ja kuivatuksen suunnittelu on oleellinen ja usein välttämätön osa pihasuunnittelua. Pystymme laatimaan pinnantasaussuunnitelmat sekä katto- ja hulevesien kuivatussuunnitelmat

7. Havainnollistaminen 3-D

Päätöksentekoa helpottaa huomattavasi, jos pihaa voidaan tarkastella kolmiulotteisena kokonaisuutena ja nähdä valmis piha sellaisena kuin se oikeasti toteutuu. Olemme kehittäneet oman , nopean ja edullisen tavan laatia havainnekuvia pihasta jo suunnitteluvaiheen alusta alkaen

8. Osallistaminen

Tarvittaessa suunnittelun lähtökohdaksi voidaan tehdä asukaskysely, jolla kartoitetaan taloyhtiön asukkaiden toiveita ja vaatimuksia pihan osalta. Tämä kysely voidaan toteuttaa perinteisenä lomakekyselynä, mutta asukaskysely voidaan toteuttaa myös internetin kautta helppokäyttöisen lomakeohjelman kautta

9. Monialaisuus

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita käytämme mm. geo-, rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnittelun osalta

10. Kilpailukykyiset hinnat

Laadimme pihasuunnitelmat nopeasti, laadukkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Rakennuttamisen osalta hintamme ovat myös maltillisia