OPPILAITOKSILLE, PUUTARHA-ALAN YHDISTYKSILLE


Monivuotinen ja laaja-alainen kokemuksemme viheralan kouluttajana luo lähtökohdat asiantuntemuksellemme myös koulutusalalla. Voimme tarjota osaamistamme eri alojen oppilaitoksille kaikilla koulutusasteilla:

  • luonnonvara-ala
  • rakennusala
  • ammattikorkeakoulut
  • korkeakoulut, yliopistot

Tarjontaamme sisältyvät:

  • yksittäiset oppitunnit, teoria- ja työnopetus
  • kurssit tai kurssien osat
  • koulutuksien suunnittelu ja valmistelu
  • koulutuksien järjestäminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa
  • näyttötutkintojen valmistelu ja arviointi
  • projektiluontoiset koulutustehtävät