KOULUTUS, KURSSIT, ESITELMÄT JA LUENNOT


Yrityksellämme on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus viheralan kouluttajana. Yrityksemme tarjoaa m. erilaisia viher- ja kivirakentamiseen liittyviä koulutus- ja kurssipalveluja.

Timo Soini on työskennellyt päätoimisesti viheralan lehtorina yli 20 vuotta. Koulutustehtävät ovat liittyneet keskiasteen ammatilliseen koulutukseen sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa, perus- ja ammattitutkinnoissa. Lisäksi tehtäviin on sisältynyt erikoiskursseja, mm. luonnonkivirakentamisen alalta. Hän on myös näyttötutkintomestari.

Soili Harju-Soini on kasvatustieteen maisteri KM, sivuaineina ympäristötiede ja erityispedagogiikka. Hän on suorittanut luonnonvara-alan opettajan tutkinnon (Hämeenlinnan ammatilinen opettajakorkeakoulu) ja on valmistunut näyttötutkintomestariksi syksyllä 2013. Hän on opettanut keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa mm. pihasuunnittelua ja viheralueiden ylläpitoa.

Yrityksemme tarjoaa luento-, koulutus- ja kurssipalveluja mm. seuraavista aiheista:

 • pihasuunnittelu
 • piha- ja viherrakentaminen
 • kivityöt
 • luonnonkivirakentaminen
 • hulevesien kuivatus ja hulevesisuunnittelu
 • pihojen ja viheralueiden kasvien käyttö
 • vesiaiheet
 • leikkipaikkojen turvallisuus, leikkipaikkojen turvatarkastukset

Erityisosaamistamme voimme tarjota myös seuraavista aiheista:

 • InfraRYL2010 ja sen soveltaminen viher- ja maisemasuunnittelussa ja viherrakentamisessa
 • VRT11 ja VHT14 viher- ja maisemasuunnittelussa ja viherrakentamisessa
 • kustannus- ja määrälaskenta
 • laatujärjestelmä viher- ja maisemasuunnittelussa
 • leikkipaikkaturvallisuus

Teoriaa ja työnopetusta

Perinteisen teoriaopetuksen ja luennoinnin lisäksi voimme tarjota aiheisiin liittyvää työnopetusta. Työnopetuksessa työskennellään aihetta varten järjestetyssä harjoittelutilassa tai aidossa työkohteessa. Työnopetus voi olla peinimuotoistakin, esim. luonnonkiven työstön harjoittelua.

 Näyttötutkintopalvelut

Tarjoamme palvelujamme myös näyttötutkintojen järjestämisessä ja arvioinneissa. Tilanteen mukaan voimme toimia työelämän arvioijana (työnantaja) tai opetusalan arvioijana.