KELLOKOSKEN KOULUN LUKION JA YLÄASTEEN PIHA

Lukion ja yläasteen välituntipihan suunnittelu ja toteutus oli osa Kellokosken koulun lähiliikunta-alueen rakentamista. Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan ja tilaajan ja rakennuttajan edustajien kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin 3-d tekniikkaa ja pihasta laadittiin 3-d virtuaalimalli, jonka avulla suunnitelman ratkaisujen tarkastelu oli helppoa ja havainnollista. 

Pihan päällysrakenteet, perusssalaojitus, hulevesien kuivatus ja valaistus uusittiin. Pihaan luotiin kolme opetusaluetta penkkeineen. Oppilaiden välituntiaktiivisuutta pyrittiin parantamaan sijoittamalla pihalle liikunta- ja kuntoiluvälineitä sekä pihapelipaikkoja. Jatkossa pihalle perustetaan vielä suomalaisen luonnonkiven näyttelyalue, johon sijoitetaan suomalaisista kivilajeista toteutettuja pieniä kivipaaseja, joissa samalla esitellään kivipintojen erilaisia muokkaustapoja. 

Pihan rakennuttamisesta vastasi Tuusulan kunnan Tilakeskus ja pihan toteutti Jäämestarit Oy.